Duurzaamheid

Nieuw in 2017 is dat wij een oplaadpunt voor electrische auto's hebben op onze parkeerplaats

duurzaamheid camping theetuinUiteraard proberen wij binnen ons bedrijf ook zo duurzaam mogelijk te werken. Sinds 2012 verzamelen wij papier, glas en overig afval op ons bedrijf gescheiden in. Glas en papier is voor de recycling en het overig afval wordt CO2 neutraal verwerkt.

De camping heeft een eigen waterzuivering. Het gezuiverde water is nog net geen drinkwater maar prima te gebruiken om de toiletten mee door te spoelen. Dit geeft een behoorlijke besparing op het gebruik van leiding water.

We proberen zoveel als mogelijk rundvlees te betrekken van een bedrijf uit Ouwerkerk waar de koeien nog hele dagen buiten grazen. Dit vlees is iets duurder maar dat proef je dan ook. Ook onze plaatselijke slager verkoopt alleen maatschappelijk verantwoordt vlees.

Ook nemen wij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid door al jaren shirt sponsor te zijn van de plaatselijke voetbal vereniging, het plaatselijke zwembad te sponsoren en het dorpsfeest mede te helpen mogelijk maken.

Ook op het landbouw bedrijf zijn we volop bezig met duurzaamheid. Sinds 2012 ben ik lid van de studieclub “ Veldleeuwerik”. Een duurzaamheidsclub waar in 2012 nog maar 200 agrarische bedrijven in heel Nederland bij aangesloten waren. We proberen zo onze bedrijven gezamenlijk duurzamer te maken. De bodemvruchtbaarheid staat hierbij hoog aangeschreven. We proberen op een zo efficiënt mogelijke manier om te gaan met kunst- en organische mest, zodat de vruchtbaarheid van de grond nu en in de toekomst op peil blijft. Om optimaal te bemesten gebruiken wij ook satelliet kaarten die precies laten zien waar er bij bemest moet worden. Sinds 2013 hebben wij een trekker met GPS RTK aangeschaft. Deze trekker wordt uiterst nauwkeurig door de satelliet bestuurd. Zo heeft de chauffeur alle tijd om op de werkzaamheden voor of achter de trekker te controleren.

Vanaf 2014 voorzien wij in onze eigen behoefte van electriciteit. Op het dak van de landbouwschuur zijn  zonnepanelen geplaatst. Deze zijn vanaf de camping niet te zien, we hebben dus wel de lusten maar niet de lasten.

Als agrarisch bedrijf zijn we ons heel goed bewust van het belang van bijen. De laatste jaren hebben we telkens een stuk bloemenrand om de insecten, waaronder de bijen, een goed thuis te bieden. Bij komend voordeel is dat hier ook insecten in leven die luizen als voedsel nodig hebben. We proberen zo in de aardappel en de tarwe de luizen te bestrijden.